Konie w Janowie Podlaskim
Jesteś tutaj: BIP » Tryb załatwiania spraw » Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Zgodnie z Ustawą o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne Miejska Biblioteka Publiczna posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą – “Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

UWAGA:
W celu złożenia wniosku do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.
Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Naszej Instytucji:

 1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza „Pisma Ogólnego” bądź dołączenie podpisanego dokumentu elektronicznego jako załącznika.
 2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres poczta@poczta.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
 3. Dostarczenie dokumentów w godzinach 8:15 – 16:15 do Kancelarii Ogólnej mieszczącej się w pokoju nr 2 przy ul. Kapitalnej w Naszym Mieście  na następujących nośnikach danych:
  • Pamięć masowa USB 
  • Płyta CD-RW

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Naszej Instytucji:

 1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
 2. Akceptowalne formaty załączników to:
  • DOC, RTF, XPS, XLS
  • ODS, ODT, ODP, DOCX, XLSX
  • CSV
  • TXT
  • GIF, TIF, BMP, JPG, PNG
  • PDF
  • ZIP
 3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
 4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Liczba odsłon: 494 , dzisiaj: 1 

Opublikował w BIP: Jacek Brasławski

Data publikacji: 9 listopada, 2015

Data ostatniej aktualizacji: 9 listopada, 2015