Konie w Janowie Podlaskim
Jesteś tutaj: BIP » O Biuletynie » Informacje prawne » Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie

Miejska Biblioteka Publiczna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2015-12-07
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-05-17

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • – brak opisów zdjęć
 • – filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-06-15
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-06-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Elżbieta Kisło.
 • E-mail: dyrektor@mbpwasilkow.pl
 • Telefon: 857185232

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie
 • Adres: ul. Białostocka 19
  16-010 Wasilków
 • E-mail: dyrektor@mbpwasilkow.pl
 • Telefon: 857185232

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Białostocka 19, 16-010 Wasilków.

Do biblioteki prowadzi wejście główne od ulicy Białostockiej. Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków. Na parterze jest toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku jest winda dla niepełnosprawnych umożliwiająca dostęp do czytelni, oddziału dla dzieci i pracowni komputerowej znajdujących się na piętrze. W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla, oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku. Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna, ul. Podleśna 3, 16-010 Studzianki

Biblioteka mieści się na piętrze budynku. Nie posiada podjazdu dla niepełnosprawnych.

Liczba odsłon: 1,557 , dzisiaj: 2 

Opublikował w BIP: Jacek Brasławski

Data publikacji: 4 kwietnia, 2019

Data ostatniej aktualizacji: 4 kwietnia, 2019