Konie w Janowie Podlaskim

Przedmiot i zakres działania

Miejska Biblioteka Publiczna w Wasilkowie jest samorządową instytucją kultury, posiadającą osobowość  prawną, samodzielnie prowadzącą gospodarkę finansową.

Przedmiot, zasady gospodarki finansowej i zasady działania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie zostały określone w Statucie uchwalonym przez Radę Miejską w Wasilkowie (Uchwała XLI/245/06 z dnia 22.06.2006 r.

Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych mieszkańców gminy, upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

Przedmiotem działalności Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie jest:

  1. Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych ze szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu oraz zaspakajanie potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych.
  2. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych.
  3. Prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej.
  4. Popularyzacja książki i czytelnictwa poprzez różne formy.
  5. Organizacja czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym.
  6. Rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa.
  7. Współdziałanie z bibliotekami innych sieci i instytucjami upowszechniania kultury w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspakajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy.
  8. Sprawowanie nadzoru na działalnością i pomoc Filii Bibliotecznej w Studziankach.
  9. Doskonalenie form i metod pracy. 
  10.   Podejmowanie innych zadań służących zaspokojeniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych, informacyjnych i kulturalnych mieszkańców Gminy Wasilków.

Siedzibą i obszarem działania Miejskiej Biblioteki Publicznej jest Gmina Wasilków.
Nadzór oraz kontrolę nad działalnością Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wasilkowie sprawuje Burmistrz Miasta Wasilkowa, organizatorem jest Gmina Wasilków.

Liczba odsłon: 18,052 , dzisiaj: 5 

Data publikacji: 3 listopada, 2015

Data ostatniej aktualizacji: 25 marca, 2016